Angreskjema

Ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester.

Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å gå fra avtalen.

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende: (sett kryss)

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.