Bli digital med oss!

Din lokale Datapartner - Vi gjør deg mer effektiv!

Microsoft

Microsoft for små og mellomstore bedrifter.

Microsoft leverer løsninger som alle små og mellomstore bedrifter (SMB) må forholde seg til. Microsoft Windows og Microsoft Office-pakken er de to mest kjente produktpakkene som brukerne forholder seg til. I tillegg leverer Microsoft løsninger for bakrommet som servere, databasesystemer, e-postløsninger osv.

Microsoft har vært en preferert leverandør av data-løsninger gjennom flere tiår, med Windows servere for dokumenthåndtering, e-post håndtering og andre løsninger.  For å øke sikkerhet og tilgjengelighet har Microsoft gjort mange av disse løsningene tilgjengelig i skyen, og laget en pakke ut av denne. Pakken heter Office 365 og brukere kan velge hvilke deler av pakken man skal abonnere på avhengig av behov. 

At det er sky-basert betyr her at serverne står i store data sentre der Microsoft har ansvaret for å holde vedlike både maskiner og programvare. Drift av sky-baserte løsninger gir en stor effektiviserings-effekt, som for brukerne vil merkes i form av redusert pris.

Microsoft Office

I de siste årene har Microsoft i tillegg til software-pakker, begynt å satse på utleie av driftsmiljøer over nettskyen. Microsoft Azure ble lansert i 2010 og tilbyr stadig mer og mer funksjonalitet. Der leverer de blant annet serverløsninger, virtuelle datamaskiner, web-servere, databaser og datalagring. Microsoft sine løsninger er en viktig del av porteføljen, men de leverer også «konkurrerende» løsninger som Linux og MySQL. Microsoft Office 365 og SMB
Microsoft Office 365 er også en tjeneste som blir levert over nettskyen. Office 365 er nye Microsoft Office og gjør det veldig enkelt for en SMB å ta i bruk løsninger som tidligere var forbeholdt større bedrifter og konsern. Det tradisjonelle innholdet i Office-pakken er: •Word •Excel •Powerpoint •Access •Outlook • samt flerel andre applikasjoner.