Bli digital med oss!

Din lokale Datapartner - Vi gjør deg mer effektiv.

Datahjelp / PC Teknisk

Datahjelp

Vi tilbyr e-Support og datahjelp over nett, reparasjoner PC , installasjoner og oppgraderinger, nettverk kablet og WiFi m.m.

Mer informasjon vil du finne på https://www.asheim.no - Asheim Datahjelp.

Book gjerne en avtale på Asheim Datahjelp sin facebookside
https://fb.com/book/asheimdatahjelp/
eller ring oss på 970 21 196 - e-post support@asheimit.no